Política de devolucions

COMERCIAL GIRONA acceptarà la devolució de qualsevol producte sempre i quan compleixi amb les condicions aquí detallades. Al mateix temps, el consumidor podrà acollir-se als drets indicats en la següent política de Devolucions:

1.  S’accepta la devolució d’articles (llibres o materials) adquirits a Comercial Girona en una data màxima fins al dia 1 d’octubre, a excepció dels casos detallats a continuació:

 • Si el producte presenta danys que hagin sigut ocasionats durant el procediment d’enviament de la devolució.

 • Si el producte presenta danys ocasionats pel consumidor: està malmès, té escrits o etiquetes adherides que no permeten la posterior venda d’aquest (no s’inclouran dins aquesta excepció aquells articles amb defectes de fàbrica).

 • El no retorn de totes les parts si s’adquireix un producte com a pack, excepte autorització expressa per part de Comercial Girona.

 • Folres termo-segellats a mida del llibre. Al tractar-se d’un article personalitzat a mida del llibre adquirit, no permet el re-aprofitament i per tant no és possible el seu abonament.

2.   El procediment per efectuar la devolució d’un producte serà el següent:

 • El consumidor haurà de posar-se en contacte prèviament amb Comercial Girona de Llibres S.L a través del correu electrònic: clients@comercialgirona.cat comunicant el retorn que vol efectuar. Les dades que caldrà incloure en el mail seran:

   • Nº de comanda: PV_____.

   • Centre escolar.

   • Curs.

   • Nom de l’alumne/a.

   • Llibres o materials que desitgen retornar (títol + codi de l’article)

   • Motiu del retorn.

   • Nº de compte on desitgen que Comercial Girona els efectuï la devolució dels diners (en cas que hagin efectuat el pagament inicial de la seva comanda mitjançant la targeta de crèdit/dèbit i vulguin que els efectuem el retorn a través del mateix sistema, només cal que així ho indiquin).

   • Indicar en el concepte del mail: “DEVOLUCIÓ COMANDA PV_____”.

 • El consumidor caldrà que empaqueti i enviï a les instal·lacions del magatzem de Comercial Girona els articles que desitja retornar juntament amb una còpia del correu electrònic enviat amb anterioritat. L’adreça del magatzem on s’ha d’efectuar el retorn és:

COMERCIAL GIRONA DE LLIBRES SL

Av/ Mas Vila, 142

17457- Riudellots de la Selva (Girona)

H/ De 9.00h a 13.00h i de 14.00h a 18.00h

3.  Les despeses d’enviament o transport de la devolució seran a càrrec de Comercial Girona sempre i quan el producte sigui defectuós de fàbrica o s’hagi rebut un article diferent al que s’hagi comprat. Per a la resta de casos, serà el consumidor qui assumeixi les despeses del retorn.

4.  Tota devolució rebuda serà revisada a fi d’assegurar que compleixi les indicacions descrites en aquesta política de devolucions.

5.  Els retorns de diners corresponents les devolucions rebudes s’efectuaran el dia 15 de cada mes, ja sigui per mitjà de transferència o bé a través de la targeta.

6.  En el cas d’un canvi d’article per material defectuós, caldrà seguir les instruccions facilitades per Comercial Girona en el correu electrònic de resposta al mail inicial de notificació enviat pel consumidor. En aquesta ocasió, Comercial Girona assumirà les despeses d’entrega i recollida del material a bescanviar.

7.  En el cas d’un canvi d’article per un error en la compra per part del consumidor (Ex: compra de llibres d’un altre curs escolar), aquest caldrà que segueixi el procediment descrit per a retornar els llibres i material erronis en aquesta política de devolucions. Caldrà que ho notifiqui per correu electrònic i efectuï el retorn al seu càrrec. Un cop rebuda, es retornarà l’import pagat mitjançant el sistema indicat. Per altra banda, caldrà que efectuï una nova comanda dels articles correctes que desitgi adquirir.